nieuws

5 maart 2015:  Uitslag in Reprise bekend:

Nek-aan-nekrace Vondels Lucifer, Judith Herzbergs Leedvermaak en Tom Lanoye’s Ten Oorlog

 

Op 5 maart 2015 is in Spui 25 in Amsterdam de uitslag bekend gemaakt van een enquête naar de best speelbare Nederlandse toneelklassiekers. Deze enquête maakt deel uit van het project In Reprise, en werd gelanceerd als onderdeel van de festiviteiten rond het 50-jarig jubileum van de vakgroep Theaterwetenschap (UvA).  Ruim tweehonderd mensen uit de toneelwereld, academici en toneelliefhebbers hebben op basis van een longlist van 100 stukken hun favorieten aangewezen, wat nu resulteert in een lijst van 25 stukken die het verdienen om repertoire te houden, en misschien het enthousiasme voor de overige 75 stukken ook aanwakkeren.

Zie voor de hele lijst van honderd:

http://50jaartheaterwetenschapamsterdam.nl/uitslag

en voor andere uitkomsten van de enquête:

http://50jaartheaterwetenschapamsterdam.nl/uitslagbis

In Reprise is een initiatief van Bart Ramakers (Nederlands, RU Groningen), Rob van der Zalm (Theaterwetenschap, UvA) en René van Stipriaan (Stichting Digitale Werken). Doel van In Reprise is niet alleen om het Nederlandse toneelrepertoire beter bekend te maken, maar ook om het vaker gespeeld te laten worden. Op dit ogenblik lopen gesprekken met theaterproducenten en toneelopleidingen om in de loop van vijf jaar een groot aantal stukken door met name aankomende acteurs en regisseurs weer op de planken te laten brengen.

 

 

5 maart 2015: presentatie enquête In Reprise: de top 25 van de Nederlandse toneelliteratuur

 

Op 5 maart a.s. worden de resultaten bekendgemaakt van de enquête onder theatermakers en toneelliefhebbers: In Reprise. De enquête levert inzicht op in hoe wordt gedacht over de kwaliteit van het Nederlandstalige toneel of de vermeende problemen met verouderde taal. En de geënqueteerden hebben zich uitgesproken over welke Nederlandstalige stukken regelmatige heropvoering verdienen. Dit heeft een bijzondere top 25 opgeleverd die ook op 5 maart wordt gepresenteerd.

Spui 25, Spui 25, Amsterdam

5 maart 2015, 17 uur

Een programma met medewerking van o.a. Hans Croiset, Karim Ameur, Kester Freriks, Rob van der Zalm en Bart Ramakers.

Klik hier voor nadere informatie en aanmelden.

Digitale Werken is betrokken bij de organisatie van In Reprise en bouwde in samenwerking met de vakgroep Theaterwetenschap, de website In Reprise, met de enquête (inmiddels gesloten).

 

 

 

februari 2015: chrisvangeel.nl opnieuw uitgebreid: 'bruisende bron'

 

Recent is opnieuw een grote hoeveelheid documentatie beschikbaar gekomen op de site www.chrisvangeel.nl, onder andere een biografisch essay van J.P. Guépin en een grote hoveelheid afbeeldingen van Van Geels beeldende werk uit de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam. Op 21 februari schreef Arjan Peters hierover in de Volkskrant: 'Nog niet alles is gescand (de Stichting Chr. J. van Geel heeft geld nodig voor de digitalisering), maar nu al is de grote waarde van het project duidelijk: we kunnen Van Geel op de vingers kijken en varianten vergelijken. Zijn erfenis wordt zo een bruisende bron.'

 

 

 

25 oktober 2014: Theaterwetenschap en Digitale Werken presenteren In Reprise

Op zaterdag 25 oktober is het project In reprise gepresenteerd, als onderdeel van de conferentie Stukken, Stijlen, Stelsels, waarmee  het Amsterdamse Instituut voor Theaterwetenschap zijn vijftigjarig jubileum vierde. In reprise wil Nederlandse toneelstukken, die ooit volle zalen trokken en die acteurs én het publiek tot geestdrift brachten, opnieuw onder de aandacht brengen. Iedere bloeiende theatercultuur moet een verzameling canonieke teksten hebben; teksten die om de zoveel tijd door een nieuwe generatie theatermakers tegen het licht worden gehouden. Alleen op die manier kan het theater spiegel van zijn tijd zijn. In Nederland bestaat zo’n reeks canonieke teksten helaas niet, dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. Op Hoop van zegen en Gijsbreght van Aemstel kent iedereen (?), maar ElckerlijcAran en Titus, Eva Bonheur, The family, Hofscènes, Hitchcocks driesprong, Kras, Doodrijp  zijn slechts namen, ook voor het doorgewinterde theaterpubliek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de site In reprise worden de 100 stukken van de longlist gepresenteerd met verwijzingen naar opvoeringsgegevens, recensies, promotiemateriaal en dergelijke. Tegelijkertijd wordt het publiek in een enquête gevraagd om uit een longlist van 100 Nederlandse stukken 10 favorieten te kiezen. Vervolgens zal een uitgebreide website worden ingericht rond de 25 stukken met de meeste stemmen, inclusief integrale teksten, commentaren, beeldmateriaal enz. Een derde fase van het project zal erop gericht zijn de gekozen stukken ook daadwerkelijk heropgevoerd te krijgen. Deze eerste fase van In reprise is een samenwerking van Theaterwetenschap en de Stichting Digitale Werken.

 

Initiatiefnemers van In reprise zijn Ronald Klamer (Carré / Het Toneel Speelt), Bart Ramakers (Rijksuniversiteit Groningen), René van Stipriaan (Stichting Digitale Werken) en Rob van der Zalm (Instituut voor Theaterwetenschap).

 

 

oktober 2014: Digitale Werken online

Digitale Werken ontwikkelt in opdracht internetdiensten voor de culturele sector, in het bijzonder voor uitgeverijen van fictie en non-fictie en voor culturele instellingen.

Digitaal is een vast onderdeel geworden van de publicatie- en leescultuur. DW bundelt brede kennis van de wereld van het boek en van het uitgeven met langjarige ervaring en expertise op het gebied van digitalisering en de ontwikkeling van webdiensten.

Bij het algemene publiek leeft een grote behoefte aan een breed en hoogwaardig digitaal aanbod van fictie en non-fictie, bij voorkeur aangevuld met secundaire informatie als recensies, interviews en audiovisueel materiaal. Verrijking van het aanbod is een speerpunt in onze dienstverlening.

Digitale Werken zet in op efficiënte en hoogwaardige digitalisering, op attractieve, informatieve en goed toegankelijke websites en webdiensten. Zij doet dat in nauwe samenwerking en afstemming met de opdrachtgever. DW neemt veel werk uit handen maar faciliteert dat de opdrachtgever op eenvoudige wijze de regie houdt.

Digitale Werken is een stichting, een bewuste keuze voor onafhankelijkheid en voor een transparante bedrijfsvorm. De eerste opdrachten in 2014 voerden wij uit voor de Stichting Chris van Geel, het Van Gogh Museum, de vakgroep Theaterwetenschap (UvA), naast een groot project voor de Dutch Media Group. Een illustratie van de breedte van onze activiteiten en expertise.