Wie zijn we?

De Stichting Digitale Werken werd op 12 augustus 2013 opgericht met ‘tot doel de Nederlandse literatuur en het Nederlandstalige literaire en culturele erfgoed in de meest brede zin van het woord op een digitale en kwalitatief hoogwaardige wijze zo breed mogelijk toegankelijk te maken, waarbij de belangen van alle rechthebbenden, auteurs, illustratoren en uitgevers gewaarborgd zijn.’ (oprichtingsakte).

In 2014 is Digitale Werken begonnen met het aanleggen van een technische infrastructuur, en meteen ook met het uitvoeren van veeleisende projecten als www.chrisvangeel.nl, naast digitaliseringsactiviteiten voor onder andere het Van Gogh Museum en Dutch Media Group.

In de Stichting Digitale Werken is veel expertise uit de literaire wereld, het boekenvak en de culturele sector verenigd. Digitale Werken kent de routines en gevoeligheden van het boekenvak, maar is ook innovatief en niet wars van nieuwe samenwerkingsverbanden.

 

De initiatiefnemers

René van Stipriaan
Gepromoveerd neerlandicus, vervulde vele functies op het gebied van de Letteren waaronder voorzitter van de commissie Letteren van de Raad voor Cultuur. Was ruim tien jaar werkzaam in de algemene uitgeverij. Vanaf 1998 tot 2012 hoofdredacteur van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

Pieter de Jong
Studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde, was uitgever en adjunct directeur bij Wolters Noordhoff. Vanaf 1986 werkzaam als directeur Singel 262 en vanaf 1993-2008 algemeen directeur van WPG Uitgevers.

Krijn ter Braak
Acteur-regisseur. Werkte als radio- en televisiemaker voor VPRO (o.a. Herenleed, Zomergasten) en NPS (o.a. Metamorphosen, Het bureau). Was de initiatiefnemer van onder andere de website mennoterbraak.nl.

Carla de Jong
Studeerde aan de lerarenopleiding in Tilburg. Vanaf 1990 werkzaam in het boekenvak als hoofd verkoop en marketing. In 2013 bij het initiatief betrokken. Op dit ogenblik werkzaam bij Uitgeverij De Geus.

Jo Swachten
Is registeraccountant en sinds enige jaren actief als interim-manager en organisatieadviseur. Heeft een ruime ervaring in (financieel) bestuurlijke functies.

 

Het bestuur

René Appel, voorzitter
Reintje Gianotten, secretaris
Peter Eversmann, penningmeester

 

Ontwikkeling website

René van Stipriaan

 

Techniek

Coen van der Geest

 

Vormgeving

Marise Knegtmans