projecten

Digitale Werken voorziet inmiddels in een veelheid aan digitale diensten voor uiteenlopende partijen als uitgevers, erfgoedinstellingen, wetenschappelijke instituten en individuele auteurs. Daarbij levert Digitale Werken onder andere:

  • state of the art ePubs van gedrukte boeken
  • platforms voor het corrigeren en bewerken van Epubs
  • veelheid aan andere bestandsformaten, van tiff tot xml
  • datavoorzieningen voor het opbouwen en onderhouden van metatada
  • faciliteiten voor het metadateren van specifieke projecten
  • voorzieningen voor het snel opbouwen van inhoudelijk rijke websites

en daarnaast

  • een technisch platform waar het boekenvak kan experimenteren met technieken, en vooral ook met nieuwe manieren om titels onder de aandacht van het publiek te brengen.

 

chrisvangeel.nl: zijn werk, zijn leven en het archief

Bij zijn overlijden in 1974 liet de dichter en kunstenaar Chris van Geel een groot archief na met brieven, losse aantekeningen, en heel veel verschillende versies van gedichten, waarvan een groot deel ongepubliceerd was gebleven. Het archief heeft in kringen van kenners een legendarische reputatie al was het maar omdat veel stukken ternauwernood konden worden gered bij een verwoestende brand en nog altijd de sporen dragen van rook en waterschade. In samenwerking met de Stichting Chris van Geel bouwt Digitale Werken aan een dynamische website waarin de schatten uit dit rijke archief voor de vele liefhebbers ontsloten zullen worden. Een eerste versie werd gepresenteerd op 3 april 2014: zie www.chrisvangeel.nl.

 

Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum is van oudsher een van de meest actieve musea als het gaat om het maken van boeken en catalogi. Het Van Gogh Museum werkt nu, samen met de Stichting Digitale Werken, aan een publicatieplatform onder de naam Van Gogh Museum Digital Library. Publicaties van het museum worden digitaal gemaakt en als e-book in omloop gebracht. Digitale Werken zorgt voor de digitalisering en voor het technisch platform waarop de e-books kunnen worden geredigeerd en gemetadateerd.

 

 

Dutch Media Group: ebooks van klassiekers

Dutch Media Group is een van de uitgeverijen die volop investeert in een digitale toekomst. Die toekomst bestaat ook uit het weer leverbaar maken van klassiekers als Agatha Christie, Karl May en Jules Verne, niet alleen als e-book maar ook weer in druk, bijvoorbeeld via printing on demand. Digitale Werken digitaliseert voor Dutch Media Group enkele honderden boeken, en ontwikkelt samen met hen een platform waarop de digitale bestanden kunnen worden onderhouden.

 

50 jaar theaterwetenschap Amsterdam

Stichting Digitale Werken is betrokken bij een initiatief uit de toneelwereld om het mooiste Nederlandse toneelrepertoire uit voorbije decennia en eeuwen weer volop gespeeld te laten worden. Bij de viering van het vijftigjarig jubileum van de vakgroep Theaterwetenschap (UvA) zal het project In Reprise worden gepresenteerd, een lijst van honderd toneelstukken, waaruit het publiek via een enquête een shortlist van 25 topstukken mag kiezen. In reprise zal een aantrekkelijk overzicht bieden van de rijke Nederlandse toneelgeschiedenis,inclusief onbekend fotomateriaal en filmfragmenten, zie www.50jaartheaterwetenschapamsterdam.nl.

 

gerardvanwesterloo.nl (in voorbereiding)

In 2012 overleed de journalist Gerard van Westerloo. Met zijn dood verdween een bijzondere vorm van journalistiek, door collega-journalisten ook wel de ‘Methode Van Westerloo’ genoemd. Gerard van Westerloo geldt als een van de grondleggers van slow journalism: aan de hand van een niet voor de hand liggend onderwerp werd uitvoerig onderzoek gedaan, met veel mensen contact gelegd, een reconstructie opgezet, en vooral ook veel gereisd, goed gekeken en geluisterd. Het leverde indringende en nog altijd zeer leesbare tijdsbeelden op. De artikelen werden uitvoerig gedocumenteerd, en alle documentatie, inclusief cassettebandjes, gespreksverslagen, notitieboekjes, fotomateriaal en correspondentie, is destijds door Van Westerloo zorgvuldig gearchiveerd. In het project gerardvanwesterloo.nl zullen niet alleen de belangrijkste artikelen en boeken worden gedigitaliseerd, maar ook grote delen van het bijbehorende archief