Wat doen we?

 

De literaire wereld verkeert in een kwetsbare overgangsfase. Ondertussen is duidelijk dat digitaal een vast onderdeel wordt van de publicatiecultuur en het leesgedrag. Digitale Werken zet in op efficiënte maar ook hoogwaardige digitalisering, op eenvoudige goed toegankelijke maar ook rijke websites en webdiensten. Alleen met kwaliteit en adequate informatie kunnen de lezers goed bediend en bereikt worden.

 

Digitale Werken levert een drietal diensten, c.q. activiteiten

DW services

Organiseert en begeleidt de vervaardiging van de digitale bestanden van nieuwe en bestaande titels en draagt zorg voor langdurige bewaring, zoals

  • state of the art ePubs van gedrukte boeken
  • platforms voor het corrigeren en bewerken van ePubs
  • veelheid aan andere bestandsformaten van tiff tot xml
  • datavoorzieningen voor het opbouwen en onderhouden van metadata
  • voorzieningen voor het snel opbouwen van inhoudelijke rijke websites

DW projecten

Richt zich op de ontwikkeling van projecten die het titelaanbod verrijken met relevante informatie over een auteur, een fonds, een thema, een periode of een specifieke doelgroep. DW initieert ook zelf projecten en zorgt daarbij voor een solide financiering.

DW webservices

Specifiek gericht op het ontwikkelen van diensten ten dienste van de lezer en koper. Het accent ligt op de ontwikkeling en uitbouw van een aantrekkelijke websites met een goede dienstverlening. DW initieert daartoe graag samenwerking met andere mediapartijen, niet alleen in het boekenbedrijf maar ook daarbuiten.

 

Het belang van standaards

DW beschikt over ruime expertise in databasetechnieken, en meer specifiek in de codeerstandaard XML. DW coördineert en faciliteert het productieproces bij voorkeur met gebruikmaking van XML waardoor op de langere termijn de kostenvoordelen aanzienlijk zullen zijn. Het genereren van XML -bestanden gebeurt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

DW kan op het eigen technisch platform bestanden bewaren en onderhouden en op enig moment, op verzoek van de opdrachtgever, specifieke uitvoerformaten beschikbaar maken. Dat is vooral voor uitgeverijen met een relatief bescheiden backlist een stap voorwaarts, vergeleken met de huidige arbeidsintensieve manier van werken.

De voordelen van deze aanpak zijn aanzienlijk:

  • Weinig onderhoud, lage kosten: stylesheets genereren geautomatiseerd iedere gewenste uitvoering voor elk gewenste device.
  • Maximale flexibiliteit: de uitgever bepaalt welke vormen van beschikbaarheid hij wil. Zoals wel of geen afgeleiden voor printing on demand enz.
  • Contextvrije opslag: de bestanden behoeven de eerste jaren niet of nauwelijks onderhoud. Bovendien wordt op toekomstige ontwikkelingen geanticipeerd, omdat deze wijze van codering breed gedragen wordt. XML is inmiddels voor grote projecten en voor uitgevers wereldwijd een krachtige standaard geworden.
  • Segmentatie en selectie en doorzoekbaarheid zijn via metadatering eenvoudig te faciliteren.