disclaimer

Deze website is een initiatief van de Stichting Digitale Werken, en wordt ook door haar onderhouden.

 

Informatie op deze website

Stichting Digitale Werken besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Stichting Digitale Werken  wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Stichting Digitale Werken behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

 

Intellectuele eigendomsrechten 

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Stichting Digitale Werken of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Digitale Werken.